Wedstrijd Reglement 2019

01.

Max. hengellengte stok + draad = 14 m. Stok lengte max 10.00 m.            

Rek Toegelaten:. Haak van 12, of meer.

02.

Leefnetten blijven in het water tot aan de weeg.

Maximum 15 kg per leefnet ( 18kg = 0 kg ). 

Leefnetten zijn van H.T.E. (€0,50) Pinnen moeten aan de net bevestigd blijven. 

Verplicht alle soorten Karper in de blauwe leefnetten van ROBBY FISH te plaatsen, alle andere soorten witvis in de zwarte leefnetten van CRESTA te plaatsen.

03.

Aan de haak is enkel mais, kemp, pieren, korrel van de club en 100 cc maden of casters toegelaten per persoon. Al de rest is verboden !

04.

Voederen max. 2 kg mais of kemp (mag gemengd worden) + korrel van de club voor 4 uur per persoon, bijkomende 2 uur 1 kg mais of kemp extra toegelaten. (mengeling van mais en kemp mag niet gekneed worden) Cuppen toegelaten enkel met 1 cup op de stok gemonteerd, 

2 de cup stok niet toegelaten.

05.

Voederen met korrel over de ganse wedstrijd vanaf het fluitsignaal. De korrel kan men bekomen van de club; er mag met GEEN andere korrel gevoederd worden dan alleen die van de club. De overschot van de korrel wordt na de wedstrijd in de vijver gevoederd. (lege dozen van korrel en zout binnen brengen in de chalet)

Bij het eerste fluitsignaal van elke time 5 min voor de wedstrijd mag er al gevoederd worden. De wedstrijd start met het 2de fluitsignaal en eindigt er ook mee.

   06.

 

De visser moet op de nr. zitten door de loting bepaalde plaats, bij koppelvissen bak aan bak links of rechts van de nummer. De vissers mogen max. 1 m van elkaar zitten. Recht vooruit vissen verplicht, 1 m links of rechts uitwijken mag.

Sancties: bij overtredingen of op een verkeerde nr. zitten wordt men onderaan de uitslagen lijst geplaatst. Sportleider beslist bij eventuele interpretatie. 

07.

Alle levende vissen aan de haak ook gedregde tellen; onthaken moet in een EMMER gebeuren. (enkel bij steur niet)  De vis met kop omlaag in de leefnet. Geen netten ledigen noch emmers tijdens de wedstrijd. Het is verboden vissen mee te nemen of te doden. Na de wedstrijd emmers ledigen op de kant.

Steur dient men onmiddellijk terug te zetten. ( hiervoor wordt 2 kg aangerekend )

08.

Bij gelijke gewichten telt de laagste plaats nummer, men dient 1 uur voor de wedstrijd ingeschreven te zijn. De ingeschrevenen zijn verplicht hun inleg te betalen.

09.

Verdeling van de prijzen 1 op 2. Prijzen geschonken door schenker of club worden vast gelegd voor de wedstrijd.

10.

Het wegen gebeurd door sportleider plus 3 deelnemers. Bij de weeg moet iedere visser op zijn visplaats aanwezig zijn. Elke visser moet zijn eigen netten uit het water halen tijdens de weeg, Daarna brengt hij zijn netten naar de voorziene plaats achter de chalet. Klachten tijdens de wedstrijd moeten schriftelijk worden ingediend aan het bestuur, ten laatste ½ uur na de wedstrijd.

11.

Afval dient gedeponeerd te worden in de groenen vuilnisbakken aan de visput.  (denk ook aan de andere dieren in de natuur)

12.

Enkel op bodem vissen is toegelaten; verboden half water, in het zakken of boven op te vissen. Bovenste loodje max 30 cm boven de haak en minstens 2 stick loodjes van nr 18 aan de lijn. Dobber min. 0.5 gr.

Er mag niet gevist worden met dobbers met lood in. Het vissen met gevlochten draad is verboden.

13.

Men moet 1.30 uur op voorhand ingeschreven zijn, voor de wedstrijd kans op controle. De controle is mogelijk ten allen tijden.

14.

Het is verboden tijdens de wedstrijd een visser te helpen. Uitzondering wordt gemaakt voor gehandicapten en junioren en dan alleen door een deelnemende visser.

Helpen bij scheppen van de vis mag alleen bij uitzonderlijke vangst, en alleen door een deelnemende visser.

15.

Eindklassering van een criterium gebeurt op basis van punten bij gelijke punten het hoogste gewicht.

16.

Schepnet verplicht. Nascheppen verboden, bij het onthaken geen handdoek gebruiken.

 17

Er wordt automatisch koppel gevist tijdens inter-clubs. Er kan enkel als koppel ingeschreven worden. Alleen vissen kan enkel wanneer het onpaar uitkomt, de persoon die enkel vist legt maar enkel uit maar kan maar de helft van de prijs in ontvangst nemen.

18.

Vanaf 29 vissers wordt er met een open of trofee wedstrijd met Max. 8m visstok + lijn totaal max 10 m gevist.

  19.

Elke visser moet zelf zijn extra leefnetten gaan halen naar de daarvoor voorziende bakken. Men start de wedstrijd met max. 1 leefnet van elke soort per persoon.

  20.

Wanneer men als eerste of laatste visser op de kant zit mag men schuin naar de hoek vissen. Lengte van de stok + lijn mag max. 8m bedragen.

21.

Er wordt gevraagd indien mogelijk zonder weerhaak te vissen. Dit om het visbestand zo weinig mogelijk te beschadigen.

22.

Bij de rustpauze moet iedereen zijn plaats onmiddellijk verlaten. men mag terug naar de visput 20 min. voor de aanvang van de wedstrijd. ( herstellen van lijnen, uitpijlen...enzo).