Wedstrijd Reglement 2017

01.

Max. hengellengte 14.50m (stok + lijn) Rek Toegelaten:. Haak van 12, of meer.

02.

Leefnetten zijn van H.T.E. (€0,50) Pinnen moeten aan de net bevestigd blijven. 

03.

Leefnetten blijven in het water tot aan de weeg. Maximum 15 kg per leefnet ( 18kg = 0 kg ). Karper apart in de leefnet zetten.

04.

Schepnet verplicht.

05.

Aan de haak alles toegelaten.
Men mag max. 200gr aangemaakte bol in bezit hebben. Bol aan de haak is toegelaten. max. grote van de bol = 10 cent stuk.

06.

Voederen max. 1 liter witte maden casters inbegrepen voor 4 uur vissen; bijkomende 2 uur 0,5 liter maden of casters extra toegelaten. Mais max. 600 gr (2 potten van 300 gr)

07.

Voederen met korrel over de ganse wedstrijd vanaf het fluitsignaal. De korrel kan men bekomen van de club; er mag met GEEN andere korrel gevoederd worden dan alleen die van de club. De overschot van de korrel wordt na de wedstrijd in de vijver gevoederd. ( lege dozen van korrel en zout binnen brengen in de chalet )

   08.

 

De visser moet op de nr. zitten door de loting bepaalde plaats, bij koppelvissen bak aan bak links of rechts van de nummer. Recht vooruit vissen verplicht, 1 m links of rechts uitwijken mag. 

09.

Alle levende vissen aan de haak ook gedregde tellen; onthaken moet in een EMMER gebeuren. (enkel bij steur niet)  De vis met kop omlaag in de leefnet. Geen netten ledigen noch emmers tijdens de wedstrijd. Het is verboden vissen mee te nemen of te doden. Na de wedstrijd emmers ledigen op de kant.

10.

Bij gelijke gewichten telt de laagste plaats nummer, men dient 1 uur voor de wedstrijd ingeschreven te zijn. De ingeschrevenen zijn verplicht hun inleg te betalen.

11.

Verdeling van de prijzen 1 op 2. Prijzen geschonken door schenker of club worden vast gelegd voor de wedstrijd.

12.

Het wegen gebeurd door sportleider plus 3 deelnemers. Klachten tijdens de wedstrijd moeten schriftelijk worden ingediend aan het bestuur, ten laatste ½ uur na de wedstrijd.

13.

Sancties: bij overtreding of op een verkeerde nr. zitten wordt men onderaan de lijst geplaatst.

14.

Bij het eerste  fluitsignaal van  elke time. 5min.voor de wedstrijd mag er al gevoederd worden. De wedstrijd begint met het 2de fluitsignaal en eindigt er ook mee.

15.

Afval dient gedeponeerd te worden in de groenen vuilnisbakken aan de visput.  (denk ook aan de andere dieren in de natuur)

16.

Enkel op of tegen bodem vissen is toegelaten; verboden half water of boven op te vissen.

17.

Voor de wedstrijd trekking van 3 nummers voor eventuele controle op de toegelaten hoeveel heden.

18.

Het is verboden tijdens de wedstrijd een visser te helpen. Uitzondering wordt gemaakt voor gehandicapten en junioren en dan alleen door een deelnemende visser.

Helpen bij scheppen van de vis mag alleen bij uitzonderlijke vangst, en alleen door een deelnemende visser.

19.

Eindklassering van een criterium gebeurt op basis van punten bij gelijke punten het hoogste gewicht.

20.

Nascheppen verboden, bij het onthaken geen handdoek gebruiken.

 21. 

Er wordt automatisch koppel gevist tijdens inter-clubs. Men kan enkel als koppel ingeschreven worden. Alleen vissen kan enkel wanneer het onpaar uitkomt.

22.

Vanaf 29 vissers wordt er met een open of trofee wedstrijd met max. 13 M hengel lengte: (stok + lijn) en enkel gevist.

  23.

Steur + kleur koi dient men onmiddellijk terug te zetten. (hiervoor wordt 2 kg aangerekend)

  24.

Het vissen met gevlochten draad is verboden.

  25.

Bij de weeg moet iedere visser op zijn visplaats aanwezig zijn. Daarna hangt hij zijn netten op de voorziene plaats open.

  26.

Cuppen boven water wordt alleen toegelaten tijdens de winterwedstrijden en het herfstcriterium. Tijdens het zomerseizoen is het verboden.

  27.

Wanneer men als eerste of laatste visser op de kant zit mag men schuin naar de hoek vissen. Lengte van de stok + lijn mag max.8m bedragen.

28.

Er wordt gevraagd indien mogelijk zonder weerhaak te vissen. Dit om het visbestand zo weinig mogelijk te beschadigen.