Wedstrijd Reglement 2018

01.

Max. hengellengte stok + draad 14 m. Stok lengte max 11.5 m.            

Rek Toegelaten:. Haak van 12, of meer.

02.

Leefnetten blijven in het water tot aan de weeg.

Maximum 15 kg per leefnet ( 18kg = 0 kg ). 

Leefnetten zijn van H.T.E. (€0,50) Pinnen moeten aan de net bevestigd blijven. 

 

Verplicht alle soorten Karper in de blauwe leefnetten van ROBBY FISH te plaatsen, alle andere soorten witvis in de leefnetten van CRESTA zwarte netten te plaatsen.

03.

Aan de haak alles toegelaten.
Men mag max. 200gr aangemaakte bol in bezit hebben. Bol aan de haak is toegelaten. max. grote van de bol = 10 cent stuk.

Deegwaren: elleboog, macaroni, pangani...enz max 100 gr toegelaten.

04.

Voederen max. 1 liter witte maden casters inbegrepen voor 4 uur vissen; bijkomende 2 uur 0,5 liter maden of casters extra toegelaten. Mais max. 600 gr (2 potten van 300 gr)

Bij koppel vissen mag men 2 L maden / casters en 4 potten mais hebben voor te voederen tijdens 4 uren wedstrijd.

05.

Voederen met korrel over de ganse wedstrijd vanaf het fluitsignaal. De korrel kan men bekomen van de club; er mag met GEEN andere korrel gevoederd worden dan alleen die van de club. De overschot van de korrel wordt na de wedstrijd in de vijver gevoederd. ( lege dozen van korrel en zout binnen brengen in de chalet )

Bij het eerste fluitsignaal van elke time 5 min voor de wedstrijd mag er al gevoederd worden. De wedstrijd start met het 2de fluitsignaal.

   06.

 

De visser moet op de nr. zitten door de loting bepaalde plaats, bij koppelvissen bak aan bak links of rechts van de nummer. De vissers mogen max. 1 m van elkaar zitten. Recht vooruit vissen verplicht, 1 m links of rechts uitwijken mag.

Sancties: bij overtredingen of op een verkeerde nr. zitten wordt men onderaan de uitslagen lijst geplaatst. Sportleider beslist bij eventuele interpretatie. 

07.

Alle levende vissen aan de haak ook gedregde tellen; onthaken moet in een EMMER gebeuren. (enkel bij steur niet)  De vis met kop omlaag in de leefnet. Geen netten ledigen noch emmers tijdens de wedstrijd. Het is verboden vissen mee te nemen of te doden. Na de wedstrijd emmers ledigen op de kant.

Steur dient men onmiddellijk terug te zetten. ( hiervoor wordt 2 kg aangerekend )

08.

Bij gelijke gewichten telt de laagste plaats nummer, men dient 1 uur voor de wedstrijd ingeschreven te zijn. De ingeschrevenen zijn verplicht hun inleg te betalen.

09.

Verdeling van de prijzen 1 op 2. Prijzen geschonken door schenker of club worden vast gelegd voor de wedstrijd.

10.

Het wegen gebeurd door sportleider plus 3 deelnemers. Bij de weeg moet iedere visser op zijn visplaats aanwezig zijn. Daarna hangt gij zijn netten op de voorziene plaats open.  Klachten tijdens de wedstrijd moeten schriftelijk worden ingediend aan het bestuur, ten laatste ½ uur na de wedstrijd.

11.

Afval dient gedeponeerd te worden in de groenen vuilnisbakken aan de visput.  (denk ook aan de andere dieren in de natuur)

12.

Enkel op bodem vissen is toegelaten; verboden half water, in het zakken of boven op te vissen. Lood max 40 cm boven de haak. Er mag niet gevist worden met dobbers met lood in. Het vissen met gevlochten draad is verboden.

13.

Voor de wedstrijd trekking van 3 nummers voor eventuele controle op de toegelaten hoeveel heden.

14.

Het is verboden tijdens de wedstrijd een visser te helpen. Uitzondering wordt gemaakt voor gehandicapten en junioren en dan alleen door een deelnemende visser.

Helpen bij scheppen van de vis mag alleen bij uitzonderlijke vangst, en alleen door een deelnemende visser.

15.

Eindklassering van een criterium gebeurt op basis van punten bij gelijke punten het hoogste gewicht.

16.

Schepnet verplicht. Nascheppen verboden, bij het onthaken geen handdoek gebruiken.

 17

Er wordt automatisch koppel gevist tijdens inter-clubs. Er kan enkel als koppel ingeschreven worden. Alleen vissen kan enkel wanneer het onpaar uitkomt, de persoon die enkel vist legt maar enkel uit maar kan maar de helft van de prijs in ontvangst nemen.

18.

Vanaf 29 vissers wordt er met een open of trofee wedstrijd met Max. 8m visstok + lijn totaal max 10 m gevist.

  19.

Cuppen wordt vanaf de eerste wedstrijd van het herfstcriterium tot de opening toegelaten. Vanaf dat het nieuwe kalender seizoen begint in het verboden.

  20.

Wanneer men als eerste of laatste visser op de kant zit mag men schuin naar de hoek vissen. Lengte van de stok + lijn mag max.8m bedragen.

21.

Er wordt gevraagd indien mogelijk zonder weerhaak te vissen. Dit om het visbestand zo weinig mogelijk te beschadigen.

22.

Bij de rustpauze moet iedereen zijn plaats onmiddellijk verlaten. men mag terug naar de visput 20 min. voor de aanvang van de wedstrijd. ( herstellen van lijnen, uitpijlen...enzo).