Huishoudelijk Reglement

1. Iedere visser dient in het bezit te zijn van een geldige lidkaart de looptijd is van 01/01 tot 31/12.
2. Het is verboden vis mee te nemen. De gevangen vis dient met de kop naar beneden gezet te worden.
3. Er mag gevist worden met 2 lijnen of werphengels of van beide 1.
4. Het bestuur wordt gekozen door de algemene vergadering voor een periode van 3,4 of 5 jaar. Men moet 1 jaar lid zijn voor het opnemen van een bestuur functie ten zij het anders wordt bepaald door het bestuur. Het bestuur komt 1 maal per maand bij elkaar. Zij bepaald of er nieuwe leden kunnen aangenomen worden.
5. Wijzigingen of toevoegingen aan het reglement door het bestuur worden meegedeeld of in de kast gehangen.
6. Ideeën en adviezen moeten schriftelijk binnen gebracht worden in de brievenbus aan de chalet.
7. Lidgeld voor volwassenen bedraagt € 40 lid junior € 25. recreatievissers € 30. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen met een lid gratis vissen met zijn aanwezigheid met 1 hengel of werphengel. Vanaf 13 jaar is lidkaart verplicht. Het bedrag voor steunende leden bedraagt € 10. Men is junior tot en met het jaar waar in men 16 jaar wordt.
8. Afval dient gedeponeerd te worden in de groene vuilbakken aan de visput. Ook alle soorten visdraad. Op straf van sancties mag er geen schade aangebracht worden Aan het meubilair,beplanting of vuilnisbakken van het park.
9. Het is verboden de dag van een wedstrijd te vissen het zij na de wedstrijd.
10. Elk lid is verplicht 1 dag van het jaar aan de kantine of vijver te komen werken of te kuisen. Alsook onder het jaar het bestuur helpen met verschillende taken...weeg,netten enz
11. Elk lid is verplicht op het eindejaarsfeest de prijzen geschonken door de club persoonlijk af te halen of door een afgevaardigde tijdens de prijsuitreiking op het feest. Prijzen die niet worden afgehaald op het clubfeest blijven van de club.
12. Sluiting uur wordt bepaald door verantwoordelijke van kantine.
13. I.v.m. de nieuwe wet van de privacy verklaard ieder lid zich akkoord met het gebruik van zijn persoonlijke gegevens door zich aan te sluiten bij visclub Hof Ten Eiken. De club houd zich strikt aan de regels en zal geen gegevens doorgeven aan derde zonder toestemming van de betrokken persoon .De club mag foto's publiceren op sociale media van wedstrijden alsook uitslagen. Deze zullen niet gepubliceerd worden als er uitdrukkelijk wordt om gevraagd door de leden.