Huishoudelijk Reglement

1. Iedere visser dient in het bezit te zijn van een geldige lidkaart de looptijd is van 01/01 tot 31/12.
2. Het is verboden vis mee te nemen. De gevangen vis dient met de kop naar beneden gezet te worden.
3.

Er mag gevist worden met 2 lijnen of werphengels of van beide 1.

4. Het bestuur wordt gekozen door de algemene vergadering voor een periode van 3,4 of 5 jaar. Men moet 1 jaar lid zijn voor het opnemen van een bestuur functie ten zij het anders wordt bepaald door het bestuur. Het bestuur komt 1 maal per maand bij elkaar. Zij bepaald of er nieuwe leden kunnen aangenomen worden maximaal 35 wedstrijd vissers.
5. Wijzigingen of toevoegingen aan het reglement door het bestuur worden meegedeeld of in de kast gehangen.
6. Ideeën moeten binnen gebracht worden aan de chalet.
7. Lidgeld voor volwassenen bedraagt € 45 voor nieuw lid junior € 25. Bestaande leden € 35 en juniors € 20. Bij niet tijdige betaling wordt er € 10 aangerekend. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen met een lid gratis vissen met zijn aanwezigheid met 1 hengel of werphengel. Vanaf 13 jaar is lidkaart verrijst. Het bedrag voor steunende leden bedraagt €10. 
8. Afval dient gedeponeerd te worden in de groenen vuilbakken aan de vis put.
9. Het is verboden de dag van een wedstrijd te vissen het zij na de wedstrijd.
10. Elk lid is verplicht 1 dag van het jaar aan de kantine of vijver te komen werken of te kuisen.
11. Elk lid is verplicht op het eindejaarsfeest de prijzen geschonken door de club persoonlijk af te halen of door een afgevaardigde tijdens de prijsuitreiking op het feest. Prijzen die niet worden afgehaald op het club feest blijven van de club.
12. Sluiting uur wordt bepaald door verantwoordelijke van kantine.
13.

Men is junior tot en met het jaar waar in men 16 jaar wordt.